021-57258816 / 13916891361

maozhiquan@163.com / mzq@zhigaosh.com

热门搜索:  链条输送线    移载机    网链输送机    提升机    电机总装线    流水线工作台    倍速链总装生产线    皮带输送机

产品中心

Products

2016中秋节放假安排
来源: | 作者:zhigao | 发布时间: 2018-04-23 | 918 次浏览 | 分享到:
我公司2016年中秋放假安排:2016年9月15-18为公司休息日,特此通知!2016年9月19正常上班!祝各位中秋佳节快乐!